sprievodné akcie

ŽILINA – MOJE MESTO 2023

Téma súťaže / NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY A PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA

V tomto ročníku sa sústredíme na Mestskú pamiatkovú rezerváciu /Mariánske námestie s 9 ulicami, ktoré z neho vychádzajú/, Kostol sv. Barbory a kláštor, Kostol obrátenia sv. Pavla Apoštola a kláštor, Považskú galéria umenia, Mestské divadlo a Dom umenia Fatra.

  1. Výtvarná sekcia: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky.
  2. Literárna sekcia: poézia aj próza, rozprávanie, báseň, opis, fejtón, poviedka a iné.
  3. Vedomostná súťaž „POZNAJ SVOJE MESTO“ /  Súťaž spočíva v hľadaní historických pamiatok v historickom jadre m sta Žilina a v písomnom teste v kontexte vyhlásenej témy.

Vyhodnotenie súťaže / 24.5.2023 v malej zasadačke
Mestského úradu v Žiline o 13:00

XXVI. SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA ZBORU ŽILINCOV

24.5.2022 Radnica mesta Žilina o 16:00 / organizátor Zbor Žilincov
Scroll to Top