sprievodné akcie

ŽILINA – MOJE MESTO 2022

Téma súťaže / NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY A PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA

V tomto ročníku sa sústredíme na Mestskú pamiatkovú rezerváciu /Mariánske námestie s 9 ulicami, ktoré z neho vychádzajú/, Kostol
sv. Štefana kráľa, Budatínsky hrad, Neologickú synagógu, Rosenfeldov palác, Katedrálu najsvätejšej Trojice a Burianovu vežu.

1. Výtvarná sekcia: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky. 2. Literárna sekcia: poézia aj próza, rozprávanie, báseň, opis, fejtón, poviedka a iné. 3. Vedomostná súťaž „POZNAJ SVOJE MESTO“ /  Súťaž spočíva v hľadaní historických pamiatok v historickom jadre m sta Žilina a v písomnom teste v kontexte vyhlásenej témy.

Vyhodnotenie súťaže / 15.6.2022 v malej zasadačke
Mestského úradu v Žiline o 13:00

XXV. SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA ZBORU ŽILINCOV

15.6.2022 Radnica mesta Žilina o 16:00 / organizátor Zbor Žilincov

ROSENFELDOV PALÁC

INKLUZÍVNE KINO "Chlpáčikovia" / 18.6.2022 o 10:00

Senzoricky prispôsobené premietanie pre deti s poruchou vnímania.

OPka a ED sú súrodenci patriaci do živočíšneho druhu chlpáčikov. Chlpaté zvieratká, ktoré vyzerajú ako šištičky, žijúce na Galapágoch v roku 1835. Ed je namosúrený pesimista a Opka nadmieru energická neustále okolo seba vytvárajúca chaos.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t. j. do 9:45).

Vstup zadarmo.

RODINNÁ SOBOTA "O troch grošoch" / 18.6. o 15:00

Bábkové predstavenie pre rodiny s deťmi.

Tradičné marionetové divadlo Dvor Zázrakov uvedie ľudovú rozprávku O troch grošoch. Interaktívna rozprávka so silnou myšlienkou, ktorá deti poučí o hospodárení s peniazmi a o tom, že každú prácu si treba vedieť vážiť.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t. j. do 14:45).

Vstup zadarmo.

Scroll to Top